Visi, Misi dan Tujuan

1. Melahirkan sarjana yang menguasai tasawuf dan tariqah.
2. Melahirkan sarjana yang mampu mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai tasawuf.
3. Mencetak sarjana yang responsif dalam menjawab tantangan zaman.